مهرداد محمدی به عنوان عضو جدید یکی از داوران منتخب دادگاه حکمیت ورزش(CAS) برگزیده شده است.. محمدی متولد سال 1364 و دارای مدرک دکترای رشته حقوق بین الملل است و علاوه بر فدراسیون فوتبال، سابقه همکاری حقوقی با فدراسیون های اسکی و دوچرخه سواری را نیز در کارنامه خود دارد.مهرداد محمدی که سابقه عضویت در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال را در کارنامه کاری خود دارد.

مهرداد محمدی عضو جدید در دیوان حکمیت ورزشی

مهرداد محمدی به عنوان یکی از نفرات جدید دادگاه حکمیت ورزشی انتخاب شده است.

باعث افتخار است که یک ایرانی توانسته است با داشتن دانش و آگاهی جز داوران منتخب دادگاه حکمیت ورزشی شود.فدراسیون های ورزشی ایران می توانند از این فرد که در مجموعه فعالیت می کند اطلاعات کافی بدست آورند و در زمینه های نوشتن قرارداد و مفاد آن از تجربیات این چنین افراد استفاده کنند تا مشکلات محرومیت برای ورزش ایران در جوامع بین المللی پیش نیاید.

مهرداد محمدی عضو جدید در دیوان حکمیت ورزشی1

فهرست