جلسه کمیته اخلاق که قرار بود با حضور مدیران عامل باشگاه های استقلال، پرسپولیس و سپاهان برگزار شود اما این کمیته به دلیل حساسیت بازی ها تصمیم گرفت که جلسه ای جداگانه با این مدیر عامل ها داشته باشد.مانی درویشی در خصوص حضور گفت: درویش به دلیل جلسه ای که داشتند نتوانستند در این جلسه شرکت کنند و قرار شد جلسه در هفته آینده و با حضور خود رضا  درویش برگزار شود و به همین دلیل جلسه به بعد موکول شد.

جلسه کمیته اخلاق بدون حضور مدیر عامل پرسپولیس برگزار شد2

جلسه کمیته اخلاق با حضور وکیل باشگاه پرسپولیس برگزار شد.

وکیل باشگاه پرسپولیس درمورد اینکه در جلسه در خصوص ممنوعیت نوشتن بیانیه و مصاحبه های انتقادی هم صحبت شد یا نه گفت: این صحبت ها بود و قرار است آقای درویش در پایان لیگ یا هر وقت که صلاح بدانند در خصوص این مسایل صحبت کنند.افرادی که در این جلسه حضور داشتند از باشگاه استقلال، سخنگو، حجت کریمی سرپرست باشگاه وطاهری مدیر تیم در جلسه حضور داشتند و از پرسپولیس هم مانی درویش وکیل باشگاه پرسپولیس حضور داشت.مشخص نمی باشد که از باشگاه سپاهان هم نماینده ای وجود داشت یا که خیر.

جلسه کمیته اخلاق بدون حضور مدیر عامل پرسپولیس برگزار شد

فهرست