یوونتوس و ناپولی
محکومیت ناپولی و یوونتوس به جرم سندسازی

یوونتوس و ناپولی توسط دادستانی فدرال ایتالیا به جعل سند و سندسازی متهم شدند و بر این اساس دادستانی ایتالیا خواستار اعمال 1 سال محرومیت برای آندره آ آنیلی ، رئیس یوونتوس و 11 ماه و 5 روز محرومیت برای اورلیو دی لورنتیس ، رییس ناپولی شد. همچنین یوونتوس 800.000یورو جریمه شد.

فهرست