یحیی گل محمدی فصل را بدون دستیار خارجی شروع خواهد کرد؟

یحیی گل محمدی پس از جدایی حمید مطهری به دنبال جذب کمک اول خارجی است.هزینه ای که سرمربی پرسپولیس برای استخدام چنین مربی در نظر دارد در حدود 300تا 350 هزار دلار بوده است.اما باشگاه پرسپولیس در این باره به سرمربی خود گفته است که برای جذب کمک مربی خارجی، نهایتا بین 150 تا 200 هزار دلار هزینه خواهد کرد.

یحیی گل محمدی فصل را بدون دستیار خارجی شروع خواهد کرد؟2

یحیی گل محمدی با جدایی حمید مطهری در فکر جذب دستیار خارجی می باشد.

با شرایط به وجود آمده و تعیین سقف مبلغی از طریق باشگاه برای جذب مربی خارجی احتمال این وجود دارد که سرمربی پرسپولیس از جذب کمک مربی خارجی منصرف شود.باید دید در روز های آینده تصمیم گل محمدی برای کمک مربی خارجی چه خواهد بود.

فهرست