گواردیولا
پپ: بارسلونا یک بازیکن بزرگ خرید

پپ گواردیولا در رابطه با جدایی الکای گوندوغان گفت: چه می توانم بگویم. . 7 سال شگفت انگیز گذشت، کلماتی برای توصیف تشکر از او ندارم، برای او بهترین ها را آرزو می کنم، بارسلونا یک بازیکن بزرگ خرید، اما زندگی همین است، همه چالش های خانوادگی دارند، ما سعی کردیم او را متقاعد کنیم که بماند اما نتوانستیم

فهرست