کیومرث هاشمی
جانشین سجادی مشخص شد

امروز مراسم معارفه کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود. قبل از این، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور ارائه داده بود و این استعفا به تصویب رسید. هاشمی پیش از این برای مدت 4 سال رئیس کمیته ملی المپیک بوده است.

فهرست