کینگزلی کومان
جدیدترین گزینه تیم های عربستانی، بازیکن بایرن است

کینگزلی کومان، بازیکن تیم بایرن مونیخ، از دو باشگاه سعودی پیشنهاد داشته است. این پیشنهادها شامل یک قرارداد به ارزش حدود 65 میلیون یورو با درآمد سالیانه 45 میلیون یورو تا سال 2026 می‌شود. با این حال، ستاره بایرن به سرعت این پیشنهادها را رد کرده است و حتی یک پیشنهاد باارزش 100 میلیون یورو در حال حاضر برای وی جذابیتی ندارد. این تصمیم واضح و روشنی از سوی او اتخاذ شده است!

فهرست