کیم مین جائه در آستانه پیوستن به ناپولی

کیم مین جائه مدافع قدرتمن کره ای فنرباغچه به زودی در تست های پزشکی باشگاه ناپولی حاضر خواهد شد.مدافع 25 ساله برای عقد قرارداد با پارتنوپی به ایتالیا خواهد آمد. گفتنی است ناپولی با کیم بر سر قراردادی سه ساله و بدون گزینه تمدید به توافق رسیده و او را با فعال سازی بند فسخ قراردادش با فنرباحچه که رقمی بین 19 تا 20 میلیون یورو است به خدمت می گیرد.

کیم مین جائه در آستانه پیوستن به ناپولی2

کیم مین جائه مدافع کره ای فنرباغچه در تست های پزشکی ناپولی شرکت خواهد کرد.

با جدایی کولیبایی خط دفاعی ناپولی دچار مشکل خواهد شد که با پیوستن فن دایک کره ای مورد تیم در فصل جاری حل خواهد شد.

فهرست