جک گریلیش
کمک مالی گریلیش به یکی از هواداران بیرمنگام

جک گریلیش بازیکن تیم  منچسترسیتی  کمک مالی فوق العاده ایی برای کمک به یکی از هواداران بیرمنگام سیتی که در حال حاضر با سرطان خون مبارزه میکند. انجام داده است. او 5هزار پوند کمک کرد تا دیلن 20 ساله را به آمریکا برساند. جایی که یک آزمایش بالینی مناسب برای این جوان دارد.

فهرست