کاماوینگا
هافبک جوان قرارداد بلند مدت امضا خواهد کرد

به گزارش رومانو، مذاکرات بین رئال مادرید و اطرافیان ادواردو کاماوینگا برای یک قرارداد بلندمدت خوب پیش رفته است. با این حال هنوز توافقی حاصل نشده اما مشکلی وجود ندارد و بند فسخ قرارداد هافبک فرانسوی از 700میلیون به 1 میلیارد یورو افزایش پیدا خواهد کرد و این بازیکن 21 ساله تا سال 2028 در  مادرید ماندگار خواهد شد.

فهرست