مهدی طارمی
مدیر ورزشی پیشین فیورنتینا از هوش طارمی گفت

مهدی طارمی توانایی بازی در نقش چپ یا در پشت مهاجمان را دارد. وی دارای هوش بسیار در شناسایی فضاها و درک عالی هماهنگی با هم‌تیمی‌های خود است. مهدی طارمی با شناخت کامل از تفاوت‌ها و تناسب‌های میدانی، همواره با توجه به مکان‌ها و موقعیت‌های تیم‌همایش خود حرکت می‌کند. او به طور دقیق حرکات هم‌تیمی‌های خود را پیش‌بینی می‌کند و از تکنیک‌های برتری برخوردار است.

در تیم ملی فوتبال ایران، طارمی به عنوان یک بازیکن پایه تلقی می‌شود و برای مواجهه با چالش‌های مختلف آماده است، با این حال وی با لوکاکو به هیچ عنوان تطابق ندارد.

فهرست