چرا چلسی از خرید طارمی منصرف شد؟2

چلسی برای تقویت خط حمله خود مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو را در نظر داشت.به همین منظور آنها مذاکرات جدی با مدیران پورتو برگزار کردند که در آخر مدیران این باشگاه اوبامیانگ را از بارسلونا به خدمت گرفتند.در همین رابطه جزئیات از پیشنهاد چلسی و درخواست باشگاه پورتو از باشگاه لندنی در زمینه فروش مهدی طارمی در رسانه های پرتغال منتشر شد.

چرا چلسی از خرید طارمی منصرف شد؟

چلسی به دلیل قیمت بالای طارمی از خرید این مهاجم منصرف شد و اوبامیانگ را به خدمت گرفت.

باشگاه پورتو برای فروش طارمی مبلغ 25 میلیون یورو از آبی پوشان لندنی درخواست کرد که این مبلغ زیاد باعث شد تا آنها به سراغ بارسلونا برود و اوبامیانگ را جذب کند.گفتنی است که اوبامیانگ با 12 میلیون یورو به آبی ها پیوسته است.

فهرست