پوچتینو تمام غرامت خود را از پاریس می خواهد1

مائوریسیو پوچتینو در آستانه اخراج از پاری سن ژرمن می باشد.پس از اظهارات اخیر ناصر الخلیفی رئیس باشگاه این موضوع قطعی به نظر می‌رسد.این سرمربی اما برای ترک پاری‌سن‌ژرمن غرامت فسخ قراردادش را می‌خواهد آن هم به صورت کامل که 15 میلیون یورو است.از این مبلغ 3 میلیون یورو مربوط به دستیاران این سرمربی آرژانتینی می باشد.

پوچتینو تمام غرامت خود را از پاریس می خواهد2

پوچتینو در صورت برکنار شدن از هدایت پاری سن ژرمن تمامی مبلغ غرامت خود را از این باشگاه دریافت خواهد کرد.

پوچتینو سال 2021 به عنوان جانشین توماس توخل روی نیمکت پاریس‌سن‌ژرمن نشست و در فصل اول حضورش موفق به کسب هیچ جام نشد. او اما فصل گذشته لوشامپیونه را با پاریسی‌ها فتح کرد.گزینه های جانشینی این سرمربی زین الدین زیدان بود کهاز سوی الخلیفی رد شد. اکنون از کریستوف گالتیه سرمربی سابق تیم نیس به عنوان گزینه اصلی هدایت PSG یاد می‌شود.

فهرست