پرسپولیس با نیازمند هم وارد مذاکره شد

پرسپولیس که برای فصل آینده با علیرضا بیرانوند وارد مذاکره شده بود،گویا در بندهایی از قرارداد با این دروازه بان به مشکل برخورده است.بندهایی از جانب باشگاه و مواردی از جانب بیراوند مورد توافق دو طرف قرار نگرفته است.از این رو مذاکرات با مشکلات جدی مواجه شده است.به نظر در این مسئله اینکه مذاکرات به بیرون درز کرده باعث ایجاد ناراحتی شده است.

پرسپولیس با نیازمند هم وارد مذاکره شد1

پرسپولیس مذاکراتی با پیام نیازمند داشته تا در صورت عدم توافق با بیرانوند او را به خدمت بگیرد.

در همین خصوص، این باشگاه طی روزهای گذشته مذاکراتی را با پیام نیازمند داشته و شنیده می‌شود در صورتی که بیرانوند طی روزهای آتی تصمیم نهایی خود برای عقد قرارداد با پرسپولیس را نگیرد، آنها گزینه جایگزینی داشته باشند و آن گزینه پیام نیازمند است.

فهرست