پایان کار مهاجم پرسپولیسی سابق باشگاه تراکتور در این تیم اعلام شده است.محمد عباس زاده که پس از حضور منصوریان در تبریز به این تیم آمد و تواسنت آمار موفقی از خود در باشگاه تراکتور به جا بگذارد.او در این فصل علیرغم نیمکت‌نشینی‌های سریالی و فرصت کمی که از پاکو خمس به دست آورده بود، در بیشتر مقاطع فصل در کورس آقای گلی قرار داشت و در نهایت نیز لیگ را با 10 گل زده خاتمه داد، اکنون بعد از پایان همکاری با تراکتور، به دنبال بررسی پیشنهادات است.

پایان کار مهاجم پرسپولیسی در تبریز2

پایان کار محمد عباس زاده در تراکتور

این مهاجم گلزن و فرصت طلب در پی بازی کردن در ترکیب ثابت می باشد.از فولاد خوزستان و شمس آذر به عنوان مقصد احتمالی این بازیکن یاد می‌شود. حضور علیرضا منصوریان در اهواز و اعتمادی که به عباس‌زاده دارد، باعث شده تا اکنون شایعاتی درباره انتقال او به فولاد نیز شکل گیرد و به نظر می‌رسد طی روزهای آتی او تصمیم نهایی‌اش را در این زمینه بگیرد.البته به شرطی که خود منصوریان در فولاد باقی بماند.

پایان کار مهاجم پرسپولیسی در تبریز

فهرست