وزنه‌‌ برداری
دوپینگ هاشمی مثبت شد

علی هاشمی ملی پوش وزنه‌‌ برداری به دلیل شناسایی ماده ممنوعه “نورآندرسترون” از کلاس ماده‌های ممنوعه S۱، از تاریخ 1402/02/31 تا 1405/02/30به مدت 3 سال از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم شده است.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعلام کرد: براساس قوانین مبارزه با دوپینگ ایران که توسط وادا (وابسته به سازمان بین‌المللی ضد دوپینگ) تایید شده‌اند، متخلفان از تخلف‌های 1-2و 2-2، به مدت 4سال از فعالیت‌های ورزشی محروم می‌شوند. اما با قبول ورزشکار کتبی تخلف و استناد به ماده 1-8-10قوانین مبارزه با دوپینگ ایران، محرومیت علی هاشمی به‌دلیل تخلف خود، به یک سال کاهش یافت. در نتیجه، بدون برگزاری مراحل دادرسی و تشکیل جلسه شورای صدور رای، ایران نادو تصمیم به محرومیت وی گرفت.

فهرست