ورزشکار کشتی پهلوانی به دلیل دوپینگ 4 سال محروم شد.مرتضی میرزایی ورزشکار کشتی پهلوانی به مدت ۴ سال از فعالیت در کلیه حوزه‌های ورزش محروم شد.با اعلام آزمایشگاه مرجع، آنالیز نمونه ادرار این ورزشکار که در زمان مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بهمن ماه ۱۴۰۱ اخذ شده بود، موید وجود دو ماده ممنوعه تاموکسیفن زیرگروه مدولاتور‌های هورمونی و متابولیک S۴ و نورآندروسترون متابولیت ناندرولون از زیر گروه استیروئید‌های آنابولیک کلاس S۱ است.

ورزشکار کشتی پهلوانی 4 سال محروم شد2

ورزشکار کشتی پهلوانی به دلیل استفاده از دارو های ممنوعه 4 سال از فعالیت های در حوزه ورزش محروم شد.

شورای صدور رای ایران نادو در جلسه‌ای پس از بررسی توضیحات ورزشکار، ضمن محرز دانستن اصل تخلف ۲.۱ و ۲.۲ و کافی ندانستن ادله جهت بخشودگی و یا کاهش دوره محرومیت، به استناد ماده ۱-۱-۲-۱۰ از قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران، مرتضی میرزایی را به مدت ۴ سال، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ لغایت ۱۴۰۶/۰۴/۰۳ از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد.

فهرست