ورزشکاران روس و بلاروسی با اعلام کمیته بین المللی المپیک به عنوان ورزشکار بی طرف در المپیک پاریس رقابت خواهند کرد.شرایط آنها شامل رقابت بدون پرچم، نشان یا سرود کشورشان است.کمیته بین المللی المپیک گفت که اجازه دادن به افراد برای شرکت در المپیک احترام به حقوق بشر است.

ورزشکاران روس و بلاروسی به عنوان ورزشکار بی طرف در المپیک پاریس رقابت خواهند کرد.33

ورزشکاران روس و بلاروسی تحت پرچم بی طرف در المیپک پاریس حضور خواهند داشت.

اوکراین تهدید کرده بود که در صورت عدم اجرای این ممنوعیت، بازی‌ها را تحریم خواهد کرد، اما وادیم هوتسایت، وزیر ورزش اوکراین در ماه ژوئیه به رویترز گفت که اگر ورزشکاران روسیه و بلاروس تحت پرچم بی‌طرف شرکت کنند، این تهدید عملی نخواهد شد.

ورزشکاران روس و بلاروسی به عنوان ورزشکار بی طرف در المپیک پاریس رقابت خواهند کرد.

با این حال، فدراسیون جهانی دو و میدانی گفت که موضع این نهاد بدون تغییر باقی می‌ماند و ورزشکاران، پرسنل و مقامات روسیه و بلاروس از همه رویدادهای سری جهانی دو و میدانی محروم هستند.

فهرست