وحید شمسایی پیشنهاد گرین کارت آمریکا را رد کرده است

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی گفت: در سال ۲۰۰۰ به من پیشنهاد دادند تا شهروند آمریکا شوم اما آن را رد کردم، چون عاشق ایران و ایرانی ام. سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص مهاجرات ورزشکاران گفت: من هیچ وقت جای دیگران نیستم و نظری هم نمی‌دهم. می‌توانم خودم را قضاوت کنم در سال ۲۰۰۰ به من پیشنهاد سیتیزنی آمریکا را دادند اما به دلیل اینکه من عاشق ایران و مردمش هستم قبول نکردم. بگذارید به صراحت بگویم من عاشق تهرانم در این شهر بزرگ شدم و آن را دوست دارم. در ایتالیا که حضور داشتم کارت اقامتی ۵ ساله داده بودند و بعد از آن ۱۰ ساله و بعد هم اقامت دائمی می‌شد اما به دلیل اینکه من عاشق ایران و مردمش بودم حتی به دنبال تمدید آن نرفتم. خیلی‌ها به من گفتند که اشتباه کردی اما من هیچ اشتباهی انجام ندادم همانطور که گفتم من عاشق ایران و مردمش هستم.وحید شمسایی که عنوان مرد سال فوتسال آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد از عملکرد دولتمردان نیز انتقاد کرده است.

وحید شمسایی پیشنهاد گرین کارت آمریکا را رد کرده است2

وحید شمسایی عنوان مرد سال فوتسال آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد.

او گفت:مردم ما در شرایط بد اقتصادی قرار دارند و خیلی از افرادی که می‌شناسم با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه داشتند؛ اما مردم ایران زیر بار حرف زور نمی‌روند و به هیچکسی باج نمی‌دهند و با هر سختی مقابله می‌کنند و در زمان نیاز به کمک یکدیگر می‌روند. همه ما اعتقادات خاص خودمان را داریم؛ اما متأسفانه دولتمردان ما آنگونه که باید عمل کنند، عمل نکرده‌اند. شما ببینید وقتی زلزله یا سیلی می آید مردم خودشان اولین کسانی هستند که به کمک یکدیگر می‌روند. همیشه مردم گام‌شان جلوتر از دولت در هر مقطعی بوده است.

وحید شمسایی پیشنهاد گرین کارت آمریکا را رد کرده است1

فهرست