پیکان و میلانو

قرارداد با میلانو برای همکاری در حوضه های مختلف

کلایدیو گالی نماینده تام الاختیار رییس باشگاه میلانو ایتالیا  که به دعوت باشگاه پیکان جهت مذاکرات برای عقد تفاهم نامه همکاری با این باشگاه در زمینه والیبال به تهران سفر کرده بود صبح امروز مذاکراتی با امیر عطابخش مدیر عامل و محمود شیعی و اسحاق اینانلو رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره باشگاه داشت و پس از بحث و تبادل نظر مربوطه توافقات نهایی انجام پذیرفت و طرفین تفاهم نامه همکاری بین دو باشگاه امضاء کردند.

پیکان و میلانو
موضوعاتی که باشگاه پیکان و میلانو به عنوان دو باشگاه پرافتخار در آسیا و اروپا توافق کردند، مربوط به ایجاد و راه اندازی و ساز و کار مشترک برای تربیت بازیکنان در رده های پایه و کمک به تیم های ملی ،تبادل تجربیات در زمینه سازمان های ورزشی و تاسیس آکادمی مشترک پیکان و میلانو است

فهرست