فرانک لمپارد
لمپارد از کاپیتانی رایس در چلسی می گوید

فرانک لمپارد که فصل گذشته به عنوان سرمربی موقت تیم چلسی انتخاب شده بود، در رابطه با دکلان رایس خرید جدید باشگاه آرسنال گفت:  زمانی که به عنوان سرمربی چلسی بودم قصد داشتم دکلان رایس را به این تیم بیاورم، او هدف اصلی من بود. به این فکر می‌کردم این پسر قرار است ده سال کاپیتان چلسی باشد.

فهرست