مهدی ترابی در چه صورت با پرسپولیس تمدید می کند؟2

مهدی ترابی ستاره بی چون و چرای پرسپولیس برای تمدید قرارداش شرط گذاشته است.ترابی در جلسه ای که با حضور مدیر برنامه هایش و رضا درویش برگزار شد در خواست پرداخت طلب 1میلیارد و 700 میلیونی خود را دارد که مدیر عامل پرسپولیس به او قول داده است که در اسرع وقت این مبلغ به او پرداخت خواهد شد.

مهدی ترابی در چه صورت با پرسپولیس تمدید می کند؟

مهدی ترابی در آستانه تمدید قرارداد با پرسپولیس می باشد.

پس از پرداخت این مبلغ ترابی قرارداد خود را با پرسپولیس تمدید خواهد کرد.پس از پایان جلسه ترابی گفت:” خبرهای خوبی در راه است.”در چند فصل اخیر عدم حضور این بازیکن روی روند نتیجه گیری تیم تاثیر داشته است.گل سازی و گلزنی از خصلت های مهم این بازیکن می باشد.

فهرست