سوال های سیاسی در گفتگویی که مهدی طارمی با تلویزیون داشت حسابی این بازیکن را تحت فشار گذاشته بود.مهدی طارمی که در این گفت و گو تلاش می کرد تا از پاسخ دادن به چنین سوالاتی تفره برود،با چند سوال از خبرنگار موضوع را تمام کرد.مهدی طارمی وقتی در برابر سوال خبرنگار درباره وضعیت این روزهای ایران قرار گرفت پاسخ داد که چرا درباره اوکراین و روسیه از من سوال نمی‌پرسید. خبرنگار در پاسخ به او گفت که چون شما ایرانی هستید درباره وضعیت ایران از شما سوال می‌پرسم.

من سیاسی نیستم؛چرا در مورد جنگ نمی پرسید؟2

سوالات سیاسی از طارمی باعث شد تا او در تلاش برای پاسخ ندادن باشد.

مهدی طارمی هم در پاسخ گفت که «من سیاسی نیستم» و در ادامه هم گفت که «نمی‌دانم شما دنبال چی هستید».در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: من در جام جهانی هستم تا فوتبال بازی کنم و از فوتبال لذت ببرم. نمی‌دانم چرا دائما شما اینگونه سوالات درباره ایران می‌پرسید و درباره جنگ اوکراین سوال نمی‌کنید. من فقط بازیکن فوتبالم و سیاست به من ربطی ندارد. نمی‌دانم شما دنبال چی هستید.

من سیاسی نیستم؛چرا در مورد جنگ نمی پرسید؟

فهرست