ملی پوشان پرسپولیس با یکدیگر درگیر شدند1

ملی پوشان پرسپولیس در جریان بازی دو تیم پرسپولیس و نفت آبادان در نیمه دوم با یکدیگر درگیری لفظی داشتند.بازی در نمیه دوم با اشتباه خط دفاعی پرسپولیس همراه شده بود و در صحنه ای با هنرنمایی بیراوند گل نفت به ثمر نرسید.در این صحنه بیراوند با سروش رفیعی درگیر شدند تا بین بازیکنان ملی پوش اختلاف نظر پیش آید.بازی مالکانه و سرعتی نفت آبادان در نیمه دوم بارها خط دفاعی و دروازه این تیم را به دردسر انداخت تا همین امر نارضایتی علیرضا بیرانوند را به همراه داشته باشد.

ملی پوشان پرسپولیس با یکدیگر درگیر شدند2

ملی پوشان پرسپولیس زیر فشار حملات نفت آبادان درگیری لفظی داشتند.

نیمکت نفت آبادان نسبت به داوری سلطانی در این دیدار اعتراض داشتند که همین موضوع با اخطار داور مسابقه به تدارکات این تیم همراه بود.
بازی نه چندان مطلوب سرخپوشان در نیمه دوم جر و بحث بیرانوند با سروش رفیعی را به همراه داشت. دو بازیکن ملی پوش پرسپولیس در حالی با همدیگر مرتب بحث می‌کردند که تعویض رفیعی باعث اتمام صحبت‌های آنها شد.

فهرست