معطلی مسی در فرودگاه پکن سوژه رسانه های خبری شد.لیونل مسی در بدو ورود به فرودگاه پکن مورد پرسش ماموران فرودگاه قرار گرفت و همین موضوع باعث شد تا معطلی زیادی برای ستاره آرژانتینی ایجاد شود.سایت اسپوتنیک روسیه از علت اصلی ایراد انتظامات فرودگاه پکن به مسی پرده برداشت.

معطلی مسی در فرودگاه پکن به دلیل پاسپورت12

معطلی مسی در فرودگاه پکن به دلیل نداشتن پاسپورت آرژانتینی

اسپوتنیک نوشت: پلیس چین به صورت مختصر ستاره فوتبال، لیونل مسی را در فرودگاه پکن معطل نگه داشت زیرا که بازیکن فراموش کرده بود تا گذرنامه آرژانتینی را به همراه خود بیاورد.البته این مشکل خیلی زود با گذرنامه اسپانیایی مسی حل شد و پلیس چین اجازه داد تا ستاره آرژانتینی وارد خاک این کشور شود.

معطلی مسی در فرودگاه پکن به دلیل پاسپورت

تیم ملی آرژانتین 25 خرداد دیداری دوستانه با استرالیا خواهد داشت و 29 خرداد با اندونزی دیدار خواهد کرد.

فهرست