معاون جدید حقوقی باشگاه استقلال با نظر حجت کریمی انتخاب شد.احسان حیدری شهباز که وکیل پایه یک دادگستری می باشد در مورد اینکه شاید این سمت جدید باعث تبعات زیادی برای او باشد گفت: هدف من از حضور در این عرصه پیشرفت نبوده چون شکرخدا پیشرفت‌های خودم در کار حقوقی را پیش از این داشته ام. هدف اصلی من از حضور در کنار آقای کریمی و دوستان در باشگاه استقلال این است که بتوانم خدمتی به مجموعه بزرگ باشگاه استقلال کرده باشم.

معاون جدید حقوقی باشگاه استقلال برای حل مشکلات مجموعه آمده است2

معاون جدید حقوقی باشگاه استقلال می خواهد سیستم حقوقی باشگاه را سیستماتیک کند.

هدف من حل مشکلات این مجموعه است.این وکیل پایه یک دادگستری، در ارتباط با این که منظورش از مشکلات چه نوع مشکلاتی است توضیح داد: در باشگاه استقلال هم مشکلات مالی وجود دارد هم مشکلات بین المللی که همه در زمینه مسائل حقوقی قابل بررسی هستند.

معاون جدید حقوقی باشگاه استقلال برای حل مشکلات مجموعه آمده است1

حیدری شهباز معاون جدید حقوقی باشگاه درباره هدف اصلی اش از ورود به این عرصه تصریح کرد: البته باید تأکید کنم هدف من از ورود به این عرصه این است که بتوانیم سیستم حقوقی باشگاه استقلال را واقعاً سیستماتیک کنیم. چرا که پیش از این، چنین سیستمی در مجموعه باشگاه استقلال وجود نداشته و شخص محور بوده است. اما در صحبت با آقای حجت کریمی تصمیم بر این شد که از این پس مجموعه حقوقی استقلال را سیستم محور کنیم.

معاون جدید حقوقی باشگاه استقلال برای حل مشکلات مجموعه آمده است

فهرست