میلاد سرلک
سرلک سرباز نشد

میلاد سرلک، که در طول این مدت با مسائل مرتبط با خدمت سربازی مواجه بود، قرار است در اردوی آینده تیم ملی شرکت کند تا بتواند با حفظ حضور خود در تیم پرسپولیس، به مشکلی در زمینه خدمت سربازی برنخورد. سرلک با ورود به سن 28 از ماه شهریور، وارد دوره مشمولیت برای خدمت سربازی شده است. با‌این‌حال، او برای اردوی آینده تیم ملی فراخوانده شده  و تا سن 30 سالگی، با رعایت قانون «سرباز ملی‌پوش»، همچنان بتواند در تیمش بازی کند و هیچگونه مانعی در طول حضور خود در تیم پرسپولیس بوجود نیاد.

فهرست