مرگ مشکوک خبرنگار آمریکایی در حین بازی دو تیم آرژانتین و هلند حاشیه هایی ایجاد کرده است.در حین پوشش خبری دیدار دیشب (جمعه) آرژانتین و هلند در محوطه مطبوعاتی ورزشگاه لوسیل از هوش رفت که تیم پزشکی بلافاصله پس از این اتفاق به او ماساژ قلبی دادند و به بیمارستان منتقلش کردند، اما در نهایت، گرانت وال درگذشت.

مرگ مشکوک خبرنگار آمریکایی در قطر21

مرگ مشکوک گرانت وال خبرنگار آمریکایی در حین بازی دو تیم آرژانتین و هلند شکل گرفته است.

برادر گرانت وال می‌گوید: “برادر من سالم بود. او تهدید به مرگ شده بود. من فکر می‌کنم او کشته شده است. “این خبرنگار هفته پیش احساس بیماری برونشیت داشت و خودش از وضعیت سخت خود گفته بود.گرانت وال خبرنگاری بود که به خاطر پوشیدن پیراهن رنگین‌کمانی، از حضورش در ورزشگاه محل برگزاری دیدار ولز – آمریکا جلوگیری شده بود.

مرگ مشکوک خبرنگار آمریکایی در قطر

فهرست