مهدی طارمی
تمجید آنتونیو مانیکونه از طارمی

آنتونیو مانیکونه در تمجید از ستاره فوتبال ایران گفت: مهدی طارمی از دیدگاه انسانی یک پسر استثنائی و شخصی عالی است. او یک رهبر و نیروی محرکه واقعی محسوب می‌شود. او بازیکنی است که تحت هر شرایطی گل می‌زند. طارمی در پورتو به‌عنوان مهاجم اول بازی می‌کند و در تیم ملی ایران، از او به‌عنوان مهاجم دوم در کنار سردار آزمون استفاده می‌کنیم. مهدی می‌داند چگونه هر کاری را که یک مهاجم می‌کند، انجام بدهد و خیلی خوب از پس آن برمی‌آید.

فهرست