آرش آقایی جودو
برق گرفتگی عامل مرگ قهرمان

آرش آقایی متولد سال 1371 در تبریز بود و به عناوین مختلف قهرمانی مسابقات کشوری، مدال برنز آسیایی و مدال طلای  کارگران جهان دست پیدا کرده بود. آقایی به دلیل برق گرفتگی عصر یک شنبه در باشگاه بدنسازی در تبریز جان خود را از دست داد. مرحوم آقایی در لیست تیم ملی جودو حضور داشت  و در اردو یک قبل عراق نیز شرکت کرده بود.

فهرست