فرشید اسماعیلی
همبازی سابق، شاگرد رحمتی در نساجی شد

فرشید اسماعیلی با امضای قراردادی 2 ساله به نساجی مازندران پیوست. اسماعیلی فصل گذشته به دلیل پارگی رباط صلیبی، نتوانست برای فولاد به میدان برود. رحمتی و اسماعیلی یک دوستی دیرینه از زمانی که در استقلال هم بازی بودند دارند  و این موضوع همکاری آن ها در نساجی را جذاب تر نیز خواهد کرد. بسیاری منتظرند تا عملکرد اسماعیلی را پس از مصدومیت را ببینند و این بازیکن نیز امیدوار است تا بتواند عملکردی قابل قبول داشته باشد.

فهرست