روزبه چشمی
دست نکو بسته تر از همیشه

روزبه چشمی به دلیل دریافت کارت قرمز، در آخرین دیدار فصل گذشته مقابل تراکتور، از دیدار هفته نخست لیگ بیست و سوم مقابل صنعت نفت محروم است. در شرایط فعلی استقلال که این تیم بازیکنان زیادی را از دست داده  و همچنین نتوانسته بازیکنان مدنظر سرمرمربی را جذب کند، غیبت چشمی نیز شرایط را سخت تر خواهد کرد  و باید دید جواد نکونام در این شرایط چگونه تیم خود را مدیریت خواهد کرد.

فهرست