علی دایی
علی دایی از ناصر حجازی می گوید

علی دایی اسطوره فوتبال ایران طی مصاحبه درباره دیگر اسطوره فوتبال ایران یعنی نتصر حجازی صحبت کرده است.
او در این رابطه گفت: از ناصرحجازی خیلی چیزها یاد گرفتم. فوتبالم را به تمام مربیانم مدیونم اما به ناصرحجازی بیشتر چون ایشان واقعا برای من وقت می‌گذاشت و اختصاصی با من کار می‌کرد. آن قدر در تمرینات زیر نظر ایشان توپ را به در و دیوار زدم تا یاد گرفتم چطور در موقعیت‌های سخت و دشوار گل بزنم.

فهرست