عربستان به رقابت های کوپا آمریکا دعوت شد1

تیم ملی فوتبال عربستان در دوره آینده رقابت های کوپا آمریکا حضور پیدا خواهد کرد. در دوره‌های اخیر رقابت‌های کوپا آمریکا شاهد حضور یک تیم از قاره آسیا به عنوان مهمان در این رقابت‌ها بوده‌ایم. بعد از ژاپن و قطر این بار نوبت به تیم ملی فوتبال عربستان رسیده تا در این رقابت بزرگ شرکت کند.

عربستان به رقابت های کوپا آمریکا دعوت شد

عربستان نماینده آسیا در رقابت های کوپا آمریکا خواهد بود.

کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی رسما از این دعوت کرد تا در دور بعد رقابت‌های کوپا آمه ریکا که قرار است در سال 2024 برگزار شود شرکت کند.صعودی ها با درخواست حضور در رقابت های کوپا آمریکا موافقت کرده است و این بار شاهد حضور عربستانی ها در این رقابت های بزرگ خواهیم بود.هنوز میزبان رقابت‌های کوپا آمه ریکا 2024 مشخص نشده اما به احتمال خیال زیاد اکوادور میزبان خواهد بود.

فهرست