شکست بچگانه سعید اسماعیلی تنها 2 ثانیه مانده به اتمام کشتی مقابل کشتیگیر کوبایی شانس حضور در المپیک را از این کشتیگیر گرفت.

شکست بچگانه اسماعیلی در انتخابی المپیک22

شکست بچگانه سعید اسماعیلی مقابل نماینده کوبا در 2 ثانبه مانده به پایان کشتی

اورتا سانچس که در ثانیه‌های پایانی از غفلت سعید اسماعیلی استفاده کرد و با شکست او توانست به فینال وزن ۶۷ کیلوگرم تورنمنت مجارستان صعود کند، در گفت‌وگو با ایسنا درباره اتفاقات پیش‌آمده در ثانیه‌های پایانی این کشتی بیان کرد: پیروزی بزرگی بود و فکر نمی‌کردم کشتی در مقابل سعید اسماعیلی گره بخورد. او تا ثانیه‌های پایانی برنده بود اما زمانی که دیدم قبل از اینکه داور سوت پایان کشتی را بزند کشتی را ترک کرد از فرصت استفاده کردم و با اجرای فن به پیروزی رسیدم.

شکست بچگانه اسماعیلی در انتخابی المپیک

او در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کند این پیروزی جوانمردانه بوده است، تصریح کرد: بله کاملا جوانمردانه بود؛ چرا که او نباید از قبل از زدن سود کشتی را ترک می‌کرد و من هم از فرصت استفاده کردم و فن زدم. اسماعیلی کشتی‌گیر خیلی خوبی است و امیدوارم که او را در المپیک ببینم.

فهرست