شرزود تمیروف از جانب مدیران پرسپولیس جریمه خواهد شد؟2

شرزود تمیروف مهاجم ازبکستانی پرسپولیس در اقدامی عجیب و ناشیانه بدون هماهنگی با مدیران و کادر فنی پرسپولیس متن خداحافظی با هواداران در صفحه شخصی خود منتشر کرد.این درحالی است که او هیچ صحبتی با مدیران و کادر فنی پرسپولیس برای جدایی انجام نداده بود. البته دو ساعت بعد از انتشار متن هم، آن را از صفحه خود حذف کرد.با وجود اینکه شرزود تمیروف یک سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد و برای ترک این باشگاه بایستی رضایت نامه دریافت کند.

شرزود تمیروف از جانب مدیران پرسپولیس جریمه خواهد شد؟

شرزود تمیروف یک سال دیگر با پرسپولیس قرارداد ذلزذ و برای جدایی بایستی رضایت باشگاه را جلب کند.

حالا باشگاه پرسپولیس در نظر دارد این مهاجم ازبکستانی را به خاطر رفتار غیر حرفه‌ای جریمه کند و به او اعلام کرده در صورتی که قصد جدایی دارد ابتدا باید رضایت کادرفنی و در ادامه باشگاه را جلب و پس از معرفی تیم جدید، رضایت نامه خود را بگیرد.

فهرست