شجاع خلیل زادهشجاع: به آینده این تیم امیدوارم

شجاع خلیل زاده پس از دو باخت پیاپی در دو هفته ایتدایی لیگ برتر در ایستاگرام خود واکنش نشان داد و گفت: احساس شما را بابت این شرایط درک می‌کنیم ولی به آینده تیم امیدوار هستیم.  هواداران تراکتور همیشه صاحب اصلی و ابدی این باشگاه هستند و آن‌ها هستند که همیشگی هستند و خواهند بود و مهره اصلی تیم محسوب می‌شوند که در این روزها باید بیشتر از همیشه مراقب تیم محبوب خود باشند.

فهرست