شایعه خداحافظی سامان قدوس از تیم ملی منتشر شده است.با وجود اینکه امیر قلعه نویی برای بازی با روسیه و کنیا از سامان قدوس دعوت کرده بود اما این بازیکن با کسب اجازه از فدراسیون فوتبال در اردوی تیم باشگاهی‌اش ماند.

شایعه خداحافظی سامان قدوس از تیم ملی2

شایعه خداحافظی سامان قدوس از تیم ملی ایران تکذیب شد.

عدم حضور در اردوی تیم ملی، شایعه‌ای عجیب را راه انداخت که سامان قدوس در سن ۲۹ سالگی با تیم ملی خداحافظی کرده است!با وجود این خبر با یکی از افراد آگاه به تیم ملی فوتبال تماس گرفته شد و از او در مورد خداحافظی قدوس از بازی های ملی سوال شده است.اما موضوع چنین نبوده و قدوس چنین چیزی را به فدراسیون فوتبال اعلام نکرده و به اردوی بعدی تیم ملی دعوت خواهد شد.

شایعه خداحافظی سامان قدوس از تیم ملی1

به جز سامان قدوس، سردار آزمون هم به اردوی تیم ملی برای بازی با روسیه و کنیا دعوت شده بود و حتی به ایران سفر کرد اما در اردوی تیم ملی حاضر نشد. در مورد سردار هم شایعات زیادی به وجود آمد اما این بازیکن با سرمربی تیم ملی صحبت کرد و قرار است به اردوی بعدی تیم ملی دعوت شود.

فهرست