لیگ دسته دوم
سقوط ریشه داران به دسته پایین تر

شاهین و ماشین سازی که سابقه حضور در لیگ برتر را دارند به لیگ دسته دوم ایران سقوط کردند.
هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور برگزار شد و پس از پایان این مسابقات دو تیم سقوط کننده به دسته پایین تر مشخص شدند. تیم ریشه دار شاهین 2 بر صفر از حریف خود باخت  و لیگ پایین تر سقوط کرد. دیگر تیم با سابقه فوتبال ایران یعنی ماشین سازی 2 بر یک  از پارس جنوبی شکست خورد تا دومین تیم سقوط کننده باشد.

فهرست