سرمربی صنعت نفت آبادان چگونه برکنار شد؟3

در روزهای اخیر تصمیم باشگاه صنعت نفت آبادان برای اخراج #رضا_پرکاس با نقدهایی مواجه شده است. خیلی ها می گویند صنعت نفت آبادان باید بیشتر به رضا پرکاس فرصت می داد و 6 هفته زمان مناسبی برای ارزیابی یک مربی نیست.
در این کش و قوس علی فیروزی، مدیر صنعت نفت پرده از راز اخراج رضا پرکاس برداشت. او می گوید: شاید بسیاری بگویند یک فرصت دیگر به آقای رضا پرکاس می‌دادید؛ ما هم دوست داشتیم فرصت بدهیم اما وقتی تماشاگر به رختکن می‌آید و سرمربی تیم را می‌زند، جایز نیست که ادامه بدهیم.

سرمربی صنعت نفت آبادان چگونه برکنار شد؟

صنعت نفت آبادان با برکناری رضا پرکاس به دنبال سرمربی آلمانی سابق استقلال می باشد.

بله درست خوانده اید؛ سرمربی تیم صنعت نفت به دلیل کتک خوردن از یک تماشاگر از کار برکنار شد. البته باید به این نکته اشاره کرد انتخاب رضا پرکاس به عنوان سرمربی تیم صنعت نفت اصلا به مذاق تماشاگران تیم صنعت نفت خوش نیامد و آنها از همان ابتدا سر ناسازگاری با این مربی گذاشتند و در نهایت ورود یکی از آنها به رختکن و زدن سرمربی موجب شد تا اعضای هیات مدیره تصمیم به قطع همکاری با این مربی بگیرند و ترس از این داشتند ادامه حضورش ممکن است با وقایع تلخ دیگری همراه شود!

فهرست