سردار رویانیان که در مقطعی به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس انجام وظیفه می کرد،از باشگاه مطالبه طلب خود را کرده است.اصل طلب سردار از پرسپولیس که حد فاصل سال های 1390 تا 1392 مدیرعامل پرسپولیس بوده حدود 1 میلیارد و نهصد بیست میلیون تومان بوده است.طبق بررسی‌ها مدیرعامل پیشین سرخ‌پوشان یک سال قبل حکم گرفته ولی تا امروز حساب باشگاه پرسپولیس را نبسته است. در اینکه وی از پرسپولیس طلب دارد و شکایت کرده اختلاف نظری میان او و باشگاه پرسپولیس نیست.

سردار با پرسپولیسی ها اختلاف 2 میلیاردی دارد1

سردار رویانیان از باشگاه پرسپولیس 4 میلیارد تومان طلبکار است.

اما اکنون درخواست پرداخت مطالبات به همراه جرایم دیرکرد آن موجب اختلاف نظر بین طرفین شده است.معاون حقوقی پرسپولیس در این باره می‌گوید: «رویانیان یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان طلبکار است که توافق کردیم این مبلغ را پرداخت کنیم تا پرونده مختومه شود.»
با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد مبلغ گفته شده، مبلغ پایه است و رویانیان برای دریافت این مبلغ پایه توافقی نکرده بلکه پول را به همراه جرایمش می‌خواهد. چرا که 9 سال از آن ماجرا می‌گذرد و همان‌طور که او ادعا کرده، این مبلغی است که 9 سال پیش با فروش خانه‌اش در شمال تهران هزینه پرسپولیس کرده و حتی در صورت پرداخت جرایم مربوط به آن و دریافت 4 میلیارد، بار دیگر قادر به خرید خانه‌ای با حداقل مشخصات منزل سابق خود نیز نخواهد شد.

سردار با پرسپولیسی ها اختلاف 2 میلیاردی دارد

فهرست