ستاره لیگ برتری که با دریافت 30 میلیارد پرسپولیسی می شود!

لیگ برتر ایران همیشه در فصل نقل و انتقالات حواشی خاص خودش را داشته است.اما در تازه ترین و نادر ترین مورد در مورد یک بازیکن که پیشنهاد 30 میلیاردی داده برای جدا شدن از تیمش و تا به پرسپولیس برود.البته مسئولان باشگاه قرمزپوش پایتخت چنین درخواستی را قبول نکرده اندواما نکته جالب در این پیشنهاد بی اخلاقی بازیکنان در قبال تیمی که با آن قرارداد دارند به اوج رسیده است.این خبر نشان دهنده دریافت پول و جدایی از تیم می باشد.به همان میزان که به بی اخلاقی نزدیک شده قیمت بازیکنان هم سر به فلک گذاشته است!

ستاره لیگ برتری که با دریافت 30 میلیارد پرسپولیسی می شود!2

لیگ برتر ایران شامل حواشی خاص در فصل نقل و انتقالات می باشد.

افزایش قیمت بازیکنان باعث شده که سازمان لیگ سقفی برای ثبت قرارداد بازیکنان وضع کند.البته این طرح با مخالفان و موافقانی نیز رو به رو شد.بعضی از مدیران باشگاه ها با بازیکنان قرارداد های بالای 20 میلیارد بسته اند و عجیب نمی باشد که یک بازیکن برای جدایی از تیمش چنین مبلغی را درخواست کند.تا شفاف سازی در فوتبال ایران انجام نشود تعیین سقف قرارداد هیچ زمانی اجرایی نخواهد شد و فقط یک قانون عمل نشدنی خواهد بود.

فهرست