قرارداد عیسی آل کثیر با باشگاه پرسپولیس که به دلیل مشکلاتی هنوز ثبت نشده است.در روزهای گذشته باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را با مهاجم مصدوم خود انجام داده و قصد دارد هرچه زودتر حضور عیسی آل‌کثیر در باشگاه را تایید کند تا او در تیم پرسپولیس حضور داشته باشد.باشگاه پرسپولیس در نظر دارد  یک و نیم ساله با عیسی آل‌کثیر توافق کند اما مهاجم پرسپولیس ترجیح می‌دهد زمان و مبلغ توافق او بیشتر باشد تا دوره حضورش در جمع قرمزها طولانی‌تر شود.

زمان و مبلغ قرارداد باعث عدم توافق آل کثیر با پرسپولیس شد1

قرارداد عیسی آل کثیر با پرسپولیس بر سر زمان و مبلغ هنوز امضا نشده است.

با این حال هنوز توافق خاصی بین پرسپولیس و عیسی به دست نیامده و البته طرفین گفتگوها را با یکدیگر ادامه خواهند داد تا تمدید قرارداد انجام شود و بعید است که این اتفاق در همین روزها رخ ندهد. یحیی گل‌محمدی عیسی آل کثیر برای بازگشت به میادین دو ماه دیگر زمان نیاز دارد و هنوز آماده بازی نیست.

زمان و مبلغ قرارداد باعث عدم توافق آل کثیر با پرسپولیس شد

فهرست