روبرتو مانچینی
من را حمایت نمی کردند

روبرتو مانچینی در رابطه با جدایی اش ازتیم ملی ایتالیا گفت: اگر گابریله گراوینا تمایل داشت، قادر به نگه‌داشتن من بود. به او پیش‌تر توضیح داده بودم که در این ماه‌ها نیاز به حمایت و پشتیبانی دارم تا بتوانم به آرامش به کارم ادامه دهم، اما او تمایلی به حمایت نداشت و این دلیلی است که من تصمیم به استعفا گرفتم.

روبرتو مانچینی در ادامه گفت گراوینا مدت زمانی به رویکرد کاملاً متفاوتی نسبت به من پایبند بود. از زمان‌های قبل، اختلاف‌های زیادی در دیدگاه ما وجود داشت. تصمیم‌گیری من مربوط به این رفتار ها بود. من تلاش کردم تا به رئیس هشدار دهم و او نیز در صورت تمایل می‌توانست به من کمک کند.

فهرست