رضا کرمانشاهی
کرمانشاهی خداحافظی خود را از داوری اعلام کرد

رضا کرمانشاهی داور سال های گذشته فوتبال ایران، امروز در حاشیه کلاس داوری که فدراسیون تدارک دیده خداحافظی خود را از دنیای داوری بصورت رسمی اعلام کرد.
رضا کرمانشاهی در این رابطه گفت: دیگر تحمل فشار را ندارم. کمیته داوران لطف داشت و مرا به این کلاس دعوت کرد اما با توجه به شرایطی که دارم ترجیح می دهم یک جوان جای مرا بگیرد و از یک فرد تازه نفس استفاده شود.

وی ادامه داد:امروز هم رسمی خداحافظی خود را از دنیای داوری اعلام می‌کنم. امیدوارم در یک بازی رسمی و دوستانه این خداحافظی هم رسمی شود‌.

فهرست