علی علیپور
مهاجم سابق پرسپولیس به تیم ژیل ویسنته پیوست

مهاجم ایرانی سابق ماریتیموی پرتغال، به ژیل ویسنته پرتغال پیوست. این تیم فصل جاری را در رده پنجم لیگ برتر پرتغال به پایان رساند و توانست مجوز حضور در لیگ کنفرانس را کسب کند. حضور در این تیم می تواند پیشرفت خوبی برای علی علیپور باشد زیرا تیم قبلی او فصل را در رده دهم به پایان رسد  و تیم فعلی در رده پنجم لیگ برتغال قرار گرفت. از این حیث می توان گفت علی تصمیم خوبی را برای ادامه فوتبال خود در اروپا گرفته است.

فهرست