رئیس لالیگا به دلیل قرارداد بستن با ایرانسل در بین تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.خاویر تباس چند سال پیش با ایرانسل قرارداد همکاری بسته بود تا یک آکادمی استعدادیابی فوتبال راه اندازی شود.در این میان قراردادی بین ایرانسل و لالیگا بسته شد و کمپانی تلفن همراه ایران پولی به خاویر تباس رئیس سازمان لیگ لالیگا داد.

رئیس لالیگا در بین تحریم های آمریکا قرار گرفت.2

رئیس لالیگا با دریافت مبلغ 380 هزاریورو از ایرانسل جزو تحریم های آمریکا قرار گرفت.

حال از شب گذشته و به نوشته روزنامه «اوکی» خاویر تباس (رئیس سازمان لالیگا) به دلیل دریافت مبلغی حدود ۳۸۰ هزار یورو از ایرانسل جزو تحریم های آمریکا قرار گرفته است. شرکت MTN ایرانسل از شرکت‌هایی هست که توسط آمریکا تحریم شده و حالا بعد از افشای این قرارداد تباس و ایرانسل، ایالت متحده آمریکا او را به صورت مستقیم تحریم کرده و اجازه ورود به آمریکا را ندارد.

رئیس لالیگا در بین تحریم های آمریکا قرار گرفت.1

فهرست