رئیس فیفا در نامه ای از کشور های حاضر در جام جهانی درخواست کرد که روی فوتبال خود متمرکز شوند و اجازه ندهند این ورزش به “نبردهای ایدئولوژیک” یا سیاسی کشیده شود.در این نامه از طرف رئیس فدراسیون جهانی فوتبال – فیفا آمده است: ما می‌دانیم که فوتبال نقش مهمی در کشورها دارد و به همان اندازه می دانیم که چالش ها و مشکلات زیادی با ماهیت سیاسی در سراسر جهان وجود دارد. اما لطفا اجازه ندهید فوتبال به هر جنگ ایدئولوژیک یا سیاسی که وجود دارد کشیده شود.جام جهانی ۲۰۲۲، اولین دوره ای است که این رقابت ها در خاورمیانه برگزار می شود.

رئیس فیفا گفت فوتبال را سیاسی نکنید

رئیس فیفا از تیم های شرکت کننده در جام جهانی 2022 قطر خواست تمرکزشان را روی فوتبال متمرکز کنند.

اینفانتینو  رئیس فیفا در این نامه گفت: ما در فیفا سعی می کنیم به همه عقاید احترام بگذاریم، بدون اینکه درس های اخلاقی به بقیه دنیا بدهیم. یکی از نقاط قوت جهان در واقع تنوع بسیار آن است. هیچ قوم، فرهنگ یا ملتی “بهتر” از هیچ قوم یا فرهنگ دیگری نیست. این اصل سنگ بنای احترام متقابل و عدم تبعیض است. و این یکی از ارزش های اصلی فوتبال است. بنابراین لطفاً بیایید همه این را به خاطر بسپاریم که فوتبال در اولویت باشد.

رئیس فیفا گفت فوتبال را سیاسی نکنید2

فهرست