دیدار اسکوچیچ با شهاب زاهدی در اتریش2

دراگان اسکوچیچ که با نظر کمیته فنی فدراسیون فوتبال از سمت خود در تیم ملی برکنار شده است،همچنان پیگیر بازیکنان لژیونر تیم ملی می باشد.اسکوچیچ سه شنبه در جلسه ای با حضور هیئت رئیسه فدراسیون برگزار شد توضیحات خود را در مورد عملکرد خود ارائه داد.ادامه همکاری این مربی کروات در جلسه بعدی تصمیم گیری خواهد شد. اسکوچیچ در نهایت بعد از ارائه توضیحاتش در فدراسیون، ایران را ترک کرد با این حال در بازگشت به اروپا، دیداری با مهاجم تیم ملی ایران داشت.

دیدار اسکوچیچ با شهاب زاهدی در اتریش

دراگان اسکوچیچ فعلاً به کار خود ادامه می‌دهد تا تکلیفش به صورت رسمی از سوی فدراسیون مشخص شود.

در حال حاضر فیلمی از حضور اسکوچیچ در اتریش منتشر شده است که این مربی در حال گفتگو با شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم آکادمی پوشکاش مجارستان است؛ تیمی که اردوی پیش فصل خود را در اتریش برپا کرده است و شهاب زاهدی که به تازگی توسط اسکوچیچ به تیم ملی دعوت شده مورد توجه سرمربی تیم ملی قرار گرفته است.به نظر می‌رسد دراگان اسکوچیچ فعلاً به کار خود ادامه می‌دهد تا تکلیفش به صورت رسمی از سوی فدراسیون مشخص شود.

دیدار اسکوچیچ با شهاب زاهدی در اتریش1

فهرست