دکلان رایس
وستهام پیشنهاد اولیه سیتیزن ها برای دکلان رایس را رد کرد

بر اساس گزارش نشریه انگلیسی «اتلتیک»؛ باشگاه وستهام پیشنهاد اول منچسترسیتی برای جذب دکلان رایس 24 ساله که پیشنهادی 80 میلیون پوندی به علاوه بند پاداش‌هایی به ارزش 10 میلیون پوندی بوده را رد کرده است. مدیران باشگاه وستهام حاضر نیستند ستاره خط میانی خود را به رقمی کمتر از 100 میلیون پوند بفروشند.

دکلان رایس
آرسنال نیز خواهان هفبک ملی پوش می باشد

باشگاه آرسنال نیز تاکنون دو پیشنهاد به وستهام برای جذب هافبک ملی‌پوش چکش‌ها داده که هر دو رد شده است. در آخرین مورد آرسنال، پیشنهاد 75 میلیون پوندی به علاوه بند پاداش‌ 15 میلیون پوندی ارائه کرده بود.

فهرست